anadolu yakası even eve nakliyat

Sancaktepe Evden Eve Nakliyat

Sancaktepe Evden Eve Nakliyat

Sancaktepe Evden Eve Nakliyat

Sancaktepe evden eve nakliyat firmas? olarak ta??nma i?lemlerinde bilindik yöntemleri tamamen rafa kald?rarak, son sistem teknolojik sistemlerle modern bir ?ekilde yapmaktay?z. Firma olarak her ?eyi resmi evrak üzerinde yapan firmam?z tüm evden eve nakliyat i?lemlerinde ta??nma sözle?mesi yapmaktad?r. Yap?lan sözle?meler ta??nma i?lemleri yap?lmazdan önce yap?lmakta olup, sözle?memiz iki nüshad?r. ?mzalanan sözle?melerin bir tanesi mü?terimize verilmekte di?er nüshas? ise firmam?zda ar?ivlenmektedir. Sancaktepe evden eve nakliyat olarak ta??ma sözle?mesi yapmam?zdaki amaç tamamen çal??malar?m?z? kay?t alt?na almak ve mü?teri memnuniyetini sa?lamak içindir. Sözle?memizde çal??malar?m?z teferruatl? ?ekilde anlat?lmakta olup kesinlikle kurallar?m?z d???na ç?kmamaktay?z.

 

Sancaktepe evden eve nakliyat firmas?nda ta??nma i?lemlerinde kaç personel çal??ma yapmaktad?r?

 

Firma olarak hiç bir alanda personel eksi?imiz yoktur. Normalde bir evi ta??mak için 6 personel gönderilmesi gerekirken, firma olarak bir personel fazla göndermekteyiz. Çal??malar?m?z? en h?zl? ?ekilde bitirmek için personellerimiz tam kadro çal??ma yapmaktad?rlar. Firmam?z personellerinden daha iyi verim almak için sürekli olarak motivasyon aktiviteleri düzenlemekte olup, personellerin çal??ma azimlerini yüksek tutmaktad?r.

Read More