üsküdar-edven-eve-nakliyat-firmaları

Üsküdar Evden Eve Nakliyat

Üsküdar Evden Eve Nakliyat

Evden eve nakliyat günümüzde vazgeçilmez hizmetlerden biri olmuştur. Gerek kentsel dönüşüm gereği ve gerekse kiracı olmaktan dolayı taşınmak bizim için kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçek bizi her gün daha da büyüyen bir sektöre “evden eve nakliyat” sektörüne mecbur kılmaktadır. Gerek eşyaların ağırr ve büyük olması ve gerekse yeni hassas olan eşyamızın daha temiz bir taşınmayı gerektiriyor olması insanları evden eve nakliyat firmalarına mecbur kılmaktadır. Çünkü bu iş için gerekli olan yetişmiş ve tecrübeli eleman gereğinin yanı sıra gerekli araç ve ambalaj malzemesi de mecburidir. Üsküdar evden eve nakliyat firmamız sizin eşyanıza en uygun araç ve gerekli donanım la nakliyat talebinizi karşılamaya hazırdır.

Read More

ümraniye-evden-eve-nakliyat-firmaları

Ümraniye Evden Eve Nakliyat

Ümraniye Evden Eve Nakliyat

Ümraniye evden eve nakliyat taşınmak için kaliteli bir ev taşıma firması arayorsanız çözümüdür. Şirketimizin sizin için önerdiği hizmet hakkında bilgi almadan taşnmamanızı öneririz. Bu sizi hem daha çok ödeme yapmaktan hem de eşyanızın hasar görmesini engeller. Profesyonel bir taşıma firması olmadan kaliteli bir taşınman olmayacağı ve sonuçlarnın sizi üzeceği aşikardır.  Ümraniye evden eve nakliyat firması size güvenli ve rahat bir taşınma taahhüt eder.

Ümraniye nin neresinde olursanız olun istediğiniz herhangi bir noktaya veya semte taşınıyorsaınız Ümraniye evden eve nakliyat firması olarak sizi güvenle ve özenle taşırız. Veya ülkenin neresinde olursanız olun sizi Ümraniye nin herhangi bir yerine aynı hassasiyet ve özenle taşırız.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Şerifali Evden Eve Nakliyat

Şerifali Evden Eve Nakliyat, Nakliyeci

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Şerifali de en yakın nakliyeci niz olarak hizmet veriyoruz. Size yıllardır en iyi nakliyeci olarak hizmet vermeye çalııyoruz. Şerifali Nakliyat olarak Şerifali de  evden eve nakliyat, ofis taşımacılığı ve depolama hizmetleri vermekteyiz. “Tüm müşterilerimiz özel müşteridir” anlayışıyla herzaman işimizin kıymetini bilerek ve severek yapmaya çalışıyoruz.

 Şerifali Nakliyat firmaları arasında en çok tavsiye edilen ve tercih edilen firmalardan biri olmayı başarmış olmanın verdiği özgüvenle hizmet kaltemizi hergeçen gün arttırarak devam ettiriryoruz. Yılların verdiği tecrübe ile kaliteli ve güvenli evden eve nakliyat hizmeti veriyoruz. En önemlisi de müşteri memnuniyet odaklı olarak çalışıoruz.

Read More

Eşya Depolarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

E?ya Depolarken Dikkat edilmesi gerekenler.

e?ya depolama depo
e?ya depolama depo

Ev veya ofis e?yas? depolarken hem depolama firmas?n?n hemde e?yay? depolayan mü?terinin yapmas? gerekenler var.

Mü?terinin Yapmas? gerekenler.

 • ?yi bir depolama firmas? bulmal?. Bunu ta??n?rken dikkat etti?i yollarla bulmal?. Zaten muhtemelen ta??ma firmas?yla depolama firmas? ayn? olacakt?r. Bu yüzden firma seçimi iyi yap?lmal?.
 • Depoyu ggidip görün sonra anla??n.
 • Depolama türüne kara verin. Baz? firmalar konteyn?r depolarla hizmet verir. Bunun baz? avantajlar? olmakla beraber dezavantajlar? da mevcuttur. Konteyn?rla tüm e?yan?z? almaz ve birden fazla konteyn?r kiralaak zorunda kalabilirsiniz. Bu da size daha yüksek maliyet anlam?na gelir. E?er e?yan?zda hafif bir rutubet varsa konteyn?r?n küflenmesi riski vard?r ve depo sahibi sorumluluk kabul etmez. E?er evdepo ?eklinde bir depo ya karar verirseniz bunuda baz? avantajlar? olmakla birlikte ufak sak?ncalar? olabilir. E?er güven sorununu a?arsan?z böyl bir depolama ?ekli daha ekonomiktir. Ancak böyle depolar?n norml katlarda olmas? gerekir. Bodrum veya güne? görmeyen katlada rutubet ve ha?are sorunu olabilir. Depoyu görmenin böyle bir avantaj? olacakt?r.
 • E?yay? ambalajl? olarak depolad???n?zdan emin olun.
 • Depo sahibiyle sözle?me imzalay?n.
 • Kira miktar? ve y?ll?k kira art?? konusunda konu?un ve her?eyi anla?maya ba?lay?n.
 • Önemli e?yalar?n?z?n listesini yap?n ve depocuya teslim etti?inize dair imzalat?n. Elektrikli ve elektronik e?yan?z?n çal??t???n? ve hasars?z oldu?unu daha ambalajlanmadan önce gösterin ve bozuk olmad?klar?n? gösterin.
 • De?erli ve antika e?yan?z varsa özellikle gösterin ve kendilerinin ambalajlamas?n? isteyin ve listeye ekleyin.
 • Gerekirse tüm e?yan?z?n resmini çekin ve mail adresinize dosya halinde yükleyin. Bu birkaç dakikan?z? alacakt?r.
 • Depocunun tüm ileti?im bilgilerini al?n ve kendi ileti?im bilgilerinizi verin. ( mail adresi, telefon vb.)
 • Depocunun banka hesap numaras?n? al?n ve anla?t???n?z ?ekilde ödemenizi yap?n.
e?ya depolama konteyn?r
e?ya depolama konteyn?r

Depocunun Görevleri.

 • Deponuzun güvenli oldu?undan emin olun. Gerekirse güvenlik kameralar? takt?r?n ve sizden ba?ka kimsede aahtar?n?n olmad???ndan emin olun.
 • Mü?teriye rahatl?kla gösterebilecek kadar temiz ve ferah olmal?.
 • E?yan?n iyice ambalajl? oldu?undan emin olun.
 • Ha?ere yönünden hijyenik olmas?n? sa?lay?n.
 • E?ya?n d??ar?dan görünmeyecek ?ekilde kapat?lm?? olmas?n? sa?lay?n ve üzerine m?terinin ismini ve ileti?im bilgilerini yaz?n.
 • Mü?teri bilgileri hem dijital hemde sa?lam bir deftere not al?nmal?.

 

 

Kaydet Cam Atkinson Jersey

Taşınmadan önce Yapmanız Gerekenler

Ev ta??mak hayat?n bir gerçe?i ve ta??nmak herkes için s?k?nt?l?d?r. Ama biraz ara?t?rma, biraz da planla her?ey çok kolay olabilir. Ta??nmadan önce size tavsiye ettiklerimizi yerine getirirseniz ta??nmay? eziyet ve s?k?nt? olmaktan ç?karabilirsiniz.

Read More