anadolu yakası even eve nakliyat

Samandıra Evden Eve Nakliyat

Samand?ra Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat olarak Samand?ra da Kaliteli ve güvenli evden eve nakliyat ve ofis ta??mac?l?k hizmetlerini 1990 dan beri mü?teri memnuniyeti odakl? olarak gerçeklertirmektedir.

Samand?ra da tüm nakliye hizmetlerimiz amblajl?d?r. Gedizler nakliyat olarak nakliyat için özel üretilen kaliteli ve güvenli kal?n naylon patpat kullanmaktay?z. Kirlenme riski olan koltuk vb mobilyalar?n?z ambalajlanmadan önce streçle kaplan?r.

Hizmetimiz avrupa standartlar?nda olup evden eve nakliyat ta hedefimiz mü?teri memnuniyetidir.

gereken durumlarda e?yalar?n?z battaniye ile desteklenir.

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Pendik Evden Eve Nakliyat

Pendik Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat olarak Pendik ve çevresinde 1990 dan beri memnuniyet grantili ve mü?teri odakl? evden eve nakliyat ve ofis ta??mac?l?k hizmetleri vermekteyiz.

Pendik te verdi?imiz tüm hizmetlerimiz sistemli planl? ve ambalajl?d?r.

Nakliyat hizmetinde ambalaj çok önemlidir. Çünkü amblajlanmayan e?ya ta??ma esnas?nda hasar görebilir. Gedizler nakliyat olarak gerek evden eve nakliyat hizmetinde ve gerekse ofis ta??mac?l?k hizmetinde maximum korumal? amblajlama sistemi uyguluyoruz. Ambalaj malzemessi olarak kl?n naylon patpat ve streç kullan?l?r. gerekli durumlarda extra karton ve battaniye uygulan?r.

Pendik ve çevresinde yapt???m?z kaliteli evden eve nakliyat hizmetimiz sayesinde Pendik çevresinde ençok tavsiye edilen firma olmaktay?z.

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Örnek Mahallesi Evden Eve Nakliyat

Örnek Mahallesi Evden Eve Nakliyat

Gedizler Nakliyat ?stanbul Örnek Mahallesi nde evden eve nakliyat hizmetinin yan?nda Örnek Mahallesi nde ofis ve büro ta??mac?l??? hizmeti de sunmaktad?r. Gedizler  Nakliyat Örnek Mahallesi nde verdi?i Ofis ta??mac?l?k hizmeti sayesinde 1990 dan beri tercih edilen ve güvenilen marka haline gelmi?tir.
Gedizler Nakliyat olarak ?stanbul Örnek Mahallesi nde Evden eve nakliyat sektörüne yeni  bir boyut getirdik. ”Yüzde yüz Mü?teri memnuniyeti” parolas?yla ç?kt???m?z yola, bugün i?ini yapt???m?z her aile ve ofisini ta??d???m?z her ?irket taraf?ndan tavsiye edilerek büyüyoruz. Örnek Mahallesi nde Nakliyat Hizmeti standartlar?n? yapt???m?z Hizmetle daha da yükseltmek niyetindeyiz.
Örnek Mahallesi nde Ev ve ofis nakliyat? fiyatlar? standart olmay?p ev veya ofisin oda say?s?, e?ya durumu, kat say?s? ve ta??n?lacak yerin kat veya mesafe durumuna ba?l? oldu?u için sabit de?ildir. Daha sa?l?kl? bir fiyatland?rma için size tavsiyemiz experimizi ça??rman?zd?r. Gelen experimiz expertiz hizmeti için sizden bir ücret talep etmez. Experimiz eviniz veya i?yerinizin durumunu göz önüne alarak sizin için en uygun fiyat? tespit eder. Fiyatta anla??lmas? durumunda anla?ma imzalan?r. Gerekirse ta??nma i?lemini ayr?nt?l? olarak anlat?r ve sizin yapman?z gerekenler konusunda bilgiler verir.
E?er siz de ‘evimi ta??mak istiyorum ama nas?l ta??yabilirim’ diyorsan?z ve en kolay nas?l ta??nabilece?inizi bilmiyorsan?z tam arad???n?z yerdesiniz.
Gedizler Nakliyat Örnek Mahallesi nde y?llard?r sürdürdü?ü Evden eve nakliyat ve ofis ta??mac?l??? hizmeti sayesinde Örnek Mahallesi nde En be?enilen Nakliyat firmas? olmu?tur. Örnek Mahallesi nde Nakliyat hizmetinde bizi seçen ve dostlar?na tavsiye eden binlerce mü?terilerimize te?ekkürler…

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

 

 

 

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Ofis Nakliyatı- Ofis Taşımacılığı

Ofis Nakliyat? – Ofis Ta??mac?l???

Gedikler Evden Eve Nakliyat 1990 dan beri ba?ta ?stanbul olmak üzere tüm türkiye ye hizmet vermektedir.

Gedikler Evden Eve Nakliyat olarak evden eve nakliyat (evden eve tasima), sehir içi tasimac?l??? , ?ehirler aras? ta??mac?l?k, ofis ta??mac?l???, ask?l? textil ta??mac?l??? , ev e?yasi depolama ve fuar ta??mac?l???, hizmetleri sunmaktay?z.

Evden eve nakliyat titizlik, egitimli eleman kadrosu , geni? kapsaml? paketleme materyalleri , hijyen ve güven gerektirir.Gedizler evden eve ta??mac?l?kk olarak güveninizi kazanm?? olman?n gururunu ta??yoruz. Kaliteli ve güvenilir hizmeti y?llardir siz de?erli mü?terilerimize ula?t?r?yoruz.

Gedikler Evdeneve Nakliyat olarak y?llard?r size verdigimiz kaliteli ve güvenli nakliyat hizmetimizden dolay? mü?terilerimiz taraf?ndan tercih edilen ve geni? bir mü?teri kitlesine sahip bir firma haline gelmi?tir

Kurulu?umuz geni? araç filosu ve tecrübeli eleman kadrosu ile ?ehir içi ve ?ehirler aras? Ev-??yeri nakliyat?n? depolama hizmetini en güvenilir sekilde yerine getirmeyi ta??ma i?lemini mü?terilerimiz için zahmetsiz bir ?ekilde gerçekle?tirmeyi amaçlam??t?r.

Gedikler evden eve nakliyat olarak expertiz hizmetini ücretsiz olarak vermekteyiz.Evden eve nakliyeniz s?ras?nda sizin güvenceniz olarak esyalar?n?z sigortal? bir biçimde nakliye edilmektedir.Evden eve nakliyat islemi s?ras?nda sizinle diyalog halinde bir elemanimiz görevli olarak yan?n?zzda yer alacakt?r.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Nişantaşı Evden Eve Nakliyat

Ni?anta?? Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat evden eve nakliyat hizmetinde sürdürre geldi?i kaliteli, güvenli ve ambalajl? hizmetini Ni?anta?? nda y?llard?r devam ettirmektedir. Gerek ni?anta?? içinde ve gerekse ba?ka semtlerden Ni?anta?? na yapt??? nakliyat hizmetlerinde mü?terilerinin hepsini memnun etmeyi ba?arm?? ve memnun mü?terilerilerimiz taraf?nfdan tavsiye edilmektedir.

Gedizler Nakliyat Ni?anta?? nda do?ru planlama, problem çözücü ve sistemli çal??mas? sayesinde mü?terilerine hizet vermektedir.

 

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

Read More